wtorek, 23 kwietnia, 2024

Czasami zdarza się że obserwując nasze dziecko zauważamy, że coś jest nie w porządku. Maluch nie reaguje na to, co mówimy. Wtedy zastanawiamy się, czy tylko nie chce słyszeć, czy też naprawdę nie słyszy. Najlepiej wtedy baczniej obserwować reakcje dziecka i w razie potrzeby – zgłosić się do lekarza. W razie potrzeby lekarz skieruje dziecko do specjalisty, który dalej pokieruje leczeniem. Jeśli okaże się to konieczne, trzeba  będzie wykonać szereg badań, a jednym z nich jest audiometria tonalna. Jest to jedna z najczęściej stosowanych metod subiektywnego badania słuchu u dzieci. Dzięki tej metodzie można ocenić progi słyszenia. Jest to sposób na określenie rodzaju i stopnia upośledzenia słuchu. Próg słyszenia określa intensywność najcichszego, możliwego do usłyszenia dźwięku. Audiometria tonalna ma za zadanie określenie progu słyszenia przy kilku różnych częstotliwościach dźwięku.

Jak wygląda takie badanie?

Pacjent zostaje zaproszony do specjalnej, wyciszonej kabiny pomiarowej. Zakłada mu się słuchawki i otrzymuje tzw. przycisk odpowiedzi. Ton pomiarowy o ściśle określonym natężeniu i częstotliwości podawany jest do ucha pacjenta. Pacjent ma za zadanie sygnalizowanie poziomu, przy którym zaczyna słyszeć jakikolwiek dźwięk, naciskając przycisk. Osoba badająca zmniejsza głośność po każdej odpowiedzi sygnalizującej zasłyszany dźwięk. W ten sposób oznacza się najcichszy słyszany przez pacjenta sygnał. Takie samo badanie wykonywane jest dla drugiego ucha.

Wynik tak wykonanego badania pacjent otrzymuje w postaci wykresu zwanego audiogramem tonalnym. Jest to badanie nieinwazyjne, wymagające współpracy pacjenta.

Badaniem uzupełniającym audiometrię tonalną jest audiometria mowy. Różnica między tymi badaniami polega na tym, ż w tym badaniu nie są używane czyste dźwięki, ale słowa. Jest to badanie informujące o tym, co osoba badana słyszy z języka mówionego. W badaniu używa się list słownych, dzielonych na sylaby. W słuchawkach pacjent słyszy odtwarzane z płyty CD słowa, z różną głośnością. Pacjent proszony jest o ich powtarzanie. W trakcie badania wykreślana jest krzywa odzwierciadlająca rezultaty testu.

Dzięki temu badaniu można stwierdzić, jaki jest stopień zrozumienia mowy przy określonej głośności słów. Pozwala również stwierdzić, czy błędy wynikają głównie z osłabienia słuchu, czy też świadczą o braku zrozumienia. To badanie również nie jest inwazyjne i również wymaga współpracy pacjenta.

Geers.pl – sklep z aparatami słuchowymi