piątek, 19 kwietnia, 2024

Współcześni menedżerowie mierzą się w swojej pracy z wieloma wyzwaniami – muszą posiadać odpowiednie kompetencje, aby realizować cele swojej firmy. Które umiejętności najbardziej wpływają na rozwój firmy? W jaki sposób menedżerowie mogą doskonalić swoje kompetencje?

Co charakteryzuje dobrego menedżera firmy?

Osoby na kierowniczym stanowisku powinny stale rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, które umożliwiają skuteczne realizowanie wyznaczonych zadań. Najważniejszymi kompetencjami menedżera są:

  • umiejętności komunikacyjne – dobry menedżer potrafi słuchać swoich pracowników, dostosowując komunikację do ich osobowości; wyznacza w jasny sposób zadania do zrealizowania, potrafi zmotywować pracownika poprzez pochwałę i konstruktywną krytykę; zna mocne strony pracownika i potrafi wykorzystać je w pracy,
  • dbanie o rozwój własny i pracowników – zadaniem menedżera jest ustalenie (wraz z pracownikiem) planu rozwoju kariery, a następnie wspieranie go w realizacji wyznaczonych celów,
  • świadomość mocnych stron swojej osobowości – osoba na kierowniczym stanowisku powinna dobrze znać swoje atuty i wykorzystywać je dla dobra firmy; zdolności przywódcze, komunikacyjne i organizacyjne to jedne z podstawowych zalet dobrego menedżera.

Powyżej wymienione kompetencje pomagają dbać o pracowników i organizować strukturę firmy. Okazuje się, że jedną z niezwykle istotnych umiejętności na tym stanowisku jest łatwość budowania sieci kontaktów – networking.

Networking – zalety dla organizacji

Istotą networkingu jest budowanie sieci kontaktów i podtrzymywanie relacji, w celu zapewnienia rozwoju własnego oraz firmy. Dzięki networkingowi można zyskać:

  • bazę kontaktów biznesowych – potrzebną między innymi do poszukiwania nowych pracowników lub projektów,
  • wsparcie osób bardziej doświadczonych – menedżerowie różnych firm mają możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, wspierają się wzajemnie.

Skuteczne tworzenie sieci biznesowych jest możliwe dzięki narzędziom teleinformatycznym (takim jak: fora dyskusyjne, korespondencja mailowa, media społecznościowe, kontakty telefoniczne) lub kontaktom bezpośrednim (targi branżowe, konferencje, spotkania formalne i nieformalne).

Ważnym aspektem tworzenia długotrwałych relacji sieciowych jest dbanie o swój dobry wizerunek. Menedżer każdorazowo powinien odpowiednio przygotować się do spotkania branżowego. Ważne, aby stworzyć plan spotkania, wiedzieć czym zajmują się osoby, z którymi chce się nawiązać relacje, przechodzić szybko do sedna sprawy (koncepcja elevator speech), zjednać sobie rozmówcę (celem spotkania jest to, aby pozyskać lub podtrzymać kontakt z osobą, która może być przydatna dla organizacji).

Jak rozwijać kompetencje menedżerskie?

Jednym ze skutecznych sposobów na rozwój kompetencji menedżerskich są studia MBA. Program biznesowych studiów podyplomowych skupia się przede wszystkim na kształtowaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy osób na kierowniczych stanowiskach oraz na zdobywaniu wiedzy z zakresu IT.

Dzięki studiom MBA menedżerowie będą potrafili:

  • konstruować uzasadnienia biznesowe projektów wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjne,
  • projektować struktury odpowiednich rozwiązań biznesowych (przy użyciu nowoczesnych narzędzi i technologii DataScience),
  • pozyskiwać zasoby niezbędne dla projektu z wewnętrznej organizacji firmy, jak i z jej otoczenia.

Przedstawiciele wyższej kadry kierowniczej poprzez ukończenie studiów MBA mogą zdobyć wiedzę na temat najważniejszych technologii IT. Dzięki temu będą wiedzieli jak ocenić potencjał biznesowy nowych projektów oraz jakie są globalne trendy w branży informatycznej.

Studia MBA to także doskonała okazja do rozszerzenia swojej sieci kontaktów i podniesienia własnych kompetencji, jeśli chodzi o budowanie własnej sieci kontaktów. Takie umiejętności są niezbędne w pracy na wielu stanowiskach i są bardzo cenne na rynku pracy.