środa, 29 listopada, 2023

Przeterminowane zobowiązania dłużników to coś, z czym borykają się zarówno przedsiębiorcy oraz osoby prywatne. To mało komfortowa sytuacja dla obu stron, a może być dodatkowo utrudniona, gdy wierzyciela i dłużnika łączą dobre relacje. Według danych z raportu InfoDług aż 2,8 miliony Polaków ma problem z płaceniem na czas, a ich długi łącznie przekroczyły już kwotę 81 miliardów złotych. W związku z tym jest to również powszechne zjawisko, do którego trzeba umiejętnie podejść, aby odzyskiwanie długów było skuteczne i polubowne.

Czym jest windykacja polubowna?

Jeżeli wierzyciela i dłużnika łączą dobre relacje, które warto zachować, wówczas można zastosować polubowną windykację długów. Czym ona jest? Zwana jest również windykacją miękką i docelowo ma doprowadzić do tego, by proces windykacji i odzyskania długów był przeprowadzony w delikatny sposób bez konieczności angażowania sądu. Aby przeprowadzić skuteczną windykację polubowną, dzięki której stosunki pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem pozostaną dobre, trzeba mieć niezbędne doświadczenie. W związku z tym we własnym zakresie bardzo trudno to przeprowadzić, ponieważ kluczem będą umiejętności miękkie oraz wyczucie. W takich sytuacjach bardzo skutecznym wyborem jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej. Jej przedstawiciele mają odpowiednie przygotowanie i potrafią przeprowadzać polubowną windykację długów.

Co przemawia za skorzystaniem z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej?

Za skorzystaniem z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej przemawia wiele aspektów. Przede wszystkim liczy się wspomniane już wcześniej doświadczenie przedstawicieli firmy, którzy potrafią przeprowadzić skuteczną polubowną windykację długów lub też odzyskiwanie długów w oparciu o spór sądowy. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że firma windykacyjna będzie niezależnym podmiotem w sporze, dlatego dużo łatwiej będzie podtrzymać dobre relacje pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem. Wielokrotnie dochodzi do różnych sytuacji, które sprawiają, że należności są przeterminowane. Czasami dłużnik może mieć naprawdę dobre chęci, ale sytuacja finansowa jego lub jego firmy uniemożliwia spłatę tu i teraz. Dotyczy to również wieloletnich współprac, które dotychczas prowadzone były na zdrowych zasadach. Wówczas kluczowe będzie podtrzymanie dobrych relacji, ponieważ kłopoty finansowe mogą być chwilowe, a współpraca będzie dalej kontynuowana. To sprawia, że zdecydowanie lepiej postawić na wsparcie profesjonalistów w odzyskiwaniu długów, w obawie przed pogorszeniem relacji z dłużnikami. To również bardzo wygodne rozwiązanie dla wierzyciela, który cały proces może scedować na firmę zewnętrzną.

Warto powalczyć o relacje

Zarówno w biznesie oraz w życiu prywatnym ważne są relacje z innymi osobami. Nawet w trudnych sytuacjach warto poszukać polubownego rozwiązania dla obu stron. Zasada ta dotyczy również ściągania przeterminowanych zobowiązań finansowych, co zawsze jest sprawą delikatną. Wejście na drogę sądową może wydłużyć proces oraz negatywnie odbić się na relacjach pomiędzy wierzycielem i jego dłużnikami. Jeżeli widzimy na to szansę, warto zastosować polubowną windykację długów w oparciu o doświadczenie firm windykacyjnych. Pomogą one w podtrzymaniu dobrych relacji pomiędzy stronami sporu nawet w najbardziej kryzysowych momentach. Jeżeli wierzyciele nie posiadają wystarczającego doświadczenia lub odpowiednich zasobów w organizacji, ściąganie należności we własnym zakresie może być bardzo ryzykowne i uciążliwe oraz doprowadzi do pogorszenia relacji z dłużnikami.