czwartek, 30 listopada, 2023

Azot jest gazem używanym w rozmaitych zakładach przemysłowych. Przydaje się między innymi podczas zabezpieczania atmosfery ochronnej przy lutowaniu oraz produkcji tworzyw sztucznych. Przedsiębiorstwa wykorzystują go także przy pakowaniu szybko psujących się produktów spożywczych. Mimo jego przydatności pozyskiwanie i składowanie tego gazu często jest nie tylko problematyczne, ale także kosztowne. Warto dokonać przeglądu stosowanej technologii pozyskiwania azotu i zastanowić się, czy nie warto wdrożyć tańszego rozwiązania alternatywnego. Chodzi mianowicie o nowoczesne generatory azotu dostosowane do potrzeb naszego zakładu.

Problemy związane z typowymi metodami dostarczania azotu

Zakłady przemysłowe używające azotu mają do wyboru kilka różnych rozwiązań. Pierwszym z nich jest zakup tego gazu w formie ciekłej. Następnie konieczne jest użycie wydzierżawionych instalacji do odparowania do stanu gazowego. Możliwy jest także bezpośredni zakup azotu ciekłego. Zostanie on dostarczony do zakładu za pomocą małych zbiorników – tak zwanych dewarów. Ewentualnie można zdecydować się na zakup azotu w formie gazowej przechowywanego w butlach pod ciśnieniem. Transport tego gazu jest skomplikowanym procesem. Z uwagi na swoje właściwości, przechowywanie azotu jest niebezpieczne. W zależności od wybranego przez nas rozwiązania, zagrożenie może wynikać z niskiej temperatury lub wysokiego ciśnienia. Z trudem przyjdzie nam dokładnie określić, kiedy wyczerpią się nasze zapasy. Jeśli nie zaplanujemy odpowiednio dostaw, może to poskutkować przestojami w zakładzie. Nie mamy również możliwości zagwarantowania, że każda dostawa dostarczy nam azot tej samej jakości.

Te trzy rozwiązania wiążą się także z dodatkowymi kosztami. Chodzi przede wszystkim o pieniądze, które musimy wydawać na dzierżawę urządzeń służących do magazynowania i odparowania azotu. Zamawianie gazu z zewnątrz uzależnia nasz zakład produkcyjny od zewnętrznych podmiotów. Musimy również ponieść koszty związane z zamawianiem, fakturowaniem oraz monitorowaniem poziomu gazu. Co więcej, sam azot jest stosunkowo drogim gazem. Konieczne będzie także zapewnienie obsługi podczas wymiany butli lub dostawy azotu. Przedsiębiorcy szukający prostszego i tańszego rozwiązania powinni zakupić generator azotu. Służy one do separacji azotu gazowego bezpośrednio ze sprężonego powietrza.

Jaki mechanizm odpowiada za wytwarzanie azotu w takim urządzeniu?

Szukając sposobów na redukcję kosztów w naszym zakładzie przemysłowym, jednym z pierwszych kroków powinno być kupno generatorów azotu typu PSA. Wykorzystują one technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej do pozyskiwania azotu ze sprężonego powietrza. Istotną rolę w tym procesie odgrywa węglowe sito molekularne CMS. Właściwości tego materiału powodują efektywną adsorpcję tlenu. Typowy generator składa się z dwóch szeregów kolumn lub dwóch zbiorników. Podczas przepływu sprężonego powietrza przez jeden zbiornik tlen ulega adsorpcji i jedyne co pozostaje to azot. W międzyczasie metoda PSA powoduje regenerację drugiego zbiornika. Podczas tego procesu tlen zostaje wydalony na zewnątrz maszyny.

Dzięki wyposażeniu naszego zakładu w generatory azotu uzyskamy pełną kontrolę nad produkcją tego gazu. Możemy ją na bieżąco dostosowywać do naszego zapotrzebowania. Tym samym nie dochodzi ani do braków, ani do nadmiarów azotu. Rezygnując z tradycyjnych metod dostarczania gazu, znacząco zredukujemy koszty generowane przez dany zakład przemysłowy.