wtorek, 23 kwietnia, 2024

Odwodnienia wykopów są bardzo istotnym elementem w budownictwie, ponieważ systemy odwodnień stosowane są w celu obniżenia wód gruntowych, w sytuacji, gdy realizacja przebiega poniżej poziomu gruntowych wód. Odwadnianie gruntu obejmuje także systemy odpompowywania i zatłaczania, co pozwala kontrolować stan wody w zależności od danej potrzeby. Obecnie istnieje wiele firm, które oferują swoim klientom pełen zakres usług w zakresie projektowania oraz montażu i instalacji odwodnieniowych.

Odwodnienia i ich rodzaje

Odwadnianie wykopów musi uwzględniać warunki gruntowo-wodne, panujące na danym obszarze. W szczególności chodzi tutaj o wysokość poziomu wód gruntowych, gdyż jest to bardzo istotne względem dna wykopu.

Odwodnienia dzielą się na kilka rodzajów – powierzchniowe, wgłębne i mieszane. Odwodnienie powierzchniowe polega na tym, iż w miejscu realizacji wykopu należy w sposób prawidłowy i odpowiedzialny zabezpieczyć całą robotę przed ewentualnym gwałtownym napływem wód opadowych. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ woda, która zbiera się na dnie wykopu, ma bardzo zły wpływ na właściwości mechaniczne gruntu. Woda spływająca po różnego rodzaju skarpach może stać się też przyczyną powstania osuwisk. Aczkolwiek pewnym rozwiązaniem w tym zakresie jest możliwość przechwycenia wody opadowej, jeśli płynie ona w złym kierunku. Można tego dokonać poprzez zastosowanie drenażu opaskowego w postaci rowu. Wodę, która dostała się do wykopu, można ponadto spompować poprzez prawidłowe ujęcie jej w obniżonym miejscu. Kolejnym rodzajem jest odwodnienie wgłębne, które polega na instalacji w pobliżu wykopu specjalistycznych rur zaopatrzonych w filtry. Obniżenie zwierciadła wody jest spowodowane pompowaniem z nich wody. Zmniejsza to również jej ciśnienie oraz nie powoduje bezpośrednich zagrożeń dla wody gruntowej.

Odwodnienia wykopów budowlanych

Wśród sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ostatnim czasie dość popularne stają się odwodnienia wykopów budowlanych. Wszystkie prace wykonywane są bowiem z zachowaniem wysokich standardów, a jej realizacja przebiega przy użyciu najnowocześniejszych sprzętów oraz innowacyjnych technologii. Odwodnienia wykopów budowlanych odbywają się za pomocą igłofiltrów, czyli specjalnych otworów obudowanych rurami, które służą do czerpania wody gruntowej. Instalacje igłofiltrowe znajdują duże zastosowanie zwłaszcza przy obniżaniu poziomu wód gruntowych. Całość instalacji tworzą elementy, w których skład wchodzą: igłofiltry, rurociąg kolektora oraz specjalistyczny agregat pompowy. Warto zaznaczyć, iż odwodnienia wykopów igłofiltrami w dzisiejszych czasach są jedną z najbardziej popularnych metod obniżania poziomu wód gruntowych. Igłofiltry zakończone filtrem są umieszczane na odpowiedniej głębokości, dzięki czemu stanowią doskonałe punkty ujęć wody. Zapewniają płynne przechwytanie i odprowadzanie wody. Warto dodać, że nadają się także przy realizacji kanalizacji deszczowej. Agregaty igłofiltrowe można podzielić na spalinowe, elektryczne i miejskie (cicha praca).

Podsumowując, odwodnienie ma na celu odpompowanie wód opadowych i roztopowych, które napływają do wykopu budowlanego, wpływając bezpośrednio na obniżenie poziomu wód gruntowych. Jest to bardzo istotne, ponieważ pomaga utrzymać odpowiedni poziom wody oraz zabezpieczyć teren przed jej nadmierną ilością. Tego typu system nie wywołuje ponadto trwałych zmian w zasobach wodnych – nie przynosi strat.