środa, 29 listopada, 2023

Bloczki silikatowe oraz beton komórkowy to podstawowe materiały budowlane, które są współcześnie wykorzystywane do wznoszenia ścian konstrukcyjnych. Pomimo wykorzystania do ich produkcji analogicznych surowców (głównie woda, cement oraz piasek) charakteryzują się jednak odmiennymi właściwościami. Jak zatem będzie zmieniał się współczynnik przenikania ciepła dla ścian w zależności od wykorzystania do ich budowy bloczków silikatowych oraz betonowych?

Bloczki silikatowe – właściwości

Bloczki i cegły silikatowe wytwarzane są z masy wapienno-piaskowej, która jest poddawana procesowi prasowania oraz autoklawizacji (oddziaływanie na bloczki za pomocą pary wodnej o temperaturze 200°C w warunkach podwyższonego ciśnienia). Zapewnia to wyrobom sylikatowym dużą twardość oraz odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Jeśli chodzi o współczynnik przenikania ciepła dla ścian wykonanych z silikatu, to wynosi on odpowiednio 0,46 – 0,72 W(m·K). Z tego powodu w przypadku wszystkich ścian zewnętrznych wznoszonych z powyższego materiału powinna zostać wykonana dodatkowa izolacja cieplna. W przeciwnym razie przenikalność cieplna ścian będzie na tyle duża, iż pomimo dobrych właściwości akumulacyjnych bloczków sylikatowych, spowoduje to znaczny wzrost potencjalnych kosztów ogrzewania budynku.

Beton komórkowy – właściwości

Beton komórkowy jest materiałem bardzo mocno porowatym, dlatego wykazuje doskonałe właściwości termoizolacyjne (przykładowo przenikalność cieplna ścian tego typu ścian wynosi dla bloczków 350 0,075 W(m·K), a dla bloczków 600 0,16 W(m·K)). Sprawia to, iż uzupełniająca izolacja cieplna nie musi być w tym przypadku stosowana.

W porównaniu do silikatów beton komórkowy charakteryzuje się nieco mniejszą wytrzymałością mechaniczną, większą wrażliwością na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz wzmożoną chłonnością.

Bloczki silikatowe oraz elementy wykonane z betonu komórkowego mają zwoje wady i zalety. W przypadku silikatów przenikanie ciepła jest większe, ale sama ściana jest bardziej odporna. Jeśli chodzi natomiast o beton komórkowy, to niweluje on nadmierne przenikanie ciepła, ale sprawa, że cała konstrukcja budynku jest nieznacznie bardziej wrażliwa na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.