piątek, 19 kwietnia, 2024

Leasing jest jedną z najbardziej popularnych form finansowania środków trwałych. To rozwiązanie jest szczególnie popularne jest w firmach, które z zasady czasowo używają środków trwałych. Rozliczanie podatku VAT w przypadku leasingu zależy od wielu czynników – właściwe rozliczenie wymaga fachowej wiedzy. Ponieważ błędy mogą skutkować sankcjami finansowymi, bezpiecznie jest skorzystać z outsourcingu usług księgowych.

Specjalista z biura rachunkowego wskaże, jakie korzyści podatkowe można osiągnąć w ramach każdego z rodzajów leasingu oraz pozwoli dokonać świadomego wyboru typu umowy.

Od czego zależy korzyść podatkowa, którą można osiągnąć przez leasing?

  • rodzaj leasingu: operacyjny lub finansowy;
  • typ środka trwałego, który będzie finansowany leasingiem;
  • sposób, w jaki przedsiębiorca rozlicza się z podatku dochodowego (osoba fizyczna prowadząca działalność PIT, firmy CIT);
  • czy firma jest zarejestrowana jako aktywny płatnik VAT.

Jak rozliczyć podatek VAT w leasingu operacyjnym?

Przepisy podatkowe określają, że leasing operacyjny jako usługa jest objęty podstawową 23% stawką VAT. Podatek podlega naliczeniu od każdej opłaty leasingowej (dotyczy to zarówno czynszu jak i raty) i z zasady podlega w całości odliczeniu przez leasingobiorcę.

Wyjątek stanowią pojazdy osobowe użytkowane służbowo i prywatnie, podlegające ograniczonemu do 50% odliczeniu VAT. Pozostały, nieodliczony VAT stanowi koszt uzyskania przychodu. Ponieważ leasing samochodów osobowych jest objęty limitem kwotowym – 150.000 PLN – VAT nieodliczony przekraczający limit nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Rozliczanie VAT w leasingu finansowym

Ustawa o VAT zrównuje leasing finansowy z dostawą towarów. Podatek zostaje naliczony z góry od całej kwoty transakcji w momencie wydania przedmiotu leasingu. Wtedy też podlega odliczeniu. Stawka podatku VAT zależy od rodzaju finansowanego środka trwałego (maszyny i urządzenia oraz pojazdy są opodatkowane zazwyczaj podstawową, 23% stawką, a sprzęt medyczny – 8%).

Jeśli przedmiotem finansowania jest samochód osobowy użytkowany w sposób mieszany, przepisy pozwalają odliczyć 50% VAT naliczonego. Pozostałe, nieodliczone 50% VAT powiększa wartość początkową środka trwałego, która podlega amortyzacji. W tym wypadku również występuje limit amortyzacji do kwoty 150 000 PLN.

Rozliczanie VAT w przypadku odkupu samochodu po zakończeniu umowy

W leasingu finansowym sprawa jest stosunkowo prosta – po zakończeniu okresu leasingu samochód automatycznie staje się własnością firmy. Przy jego sprzedaży naliczana jest podstawowa, 23% stawka VAT, powodując powstanie zobowiązania z tytułu VAT. Jednakże cały VAT naliczony został już wcześniej odliczony w momencie wydania pojazdu, więc stanowił on przez wiele miesięcy swoistą „tarczę podatkową”, zmniejszając wcześniej bieżące zobowiązania. Jeśli samochód był użytkowany w sposób mieszany i odliczano jedynie 50% VAT, a nie upłynęło 60 miesięcy od daty wydania, można dokonać korekty VAT w bieżącej deklaracji i zmniejszyć tym samym kwotę VAT naliczonego w danym miesiącu.

W przypadku leasingu operacyjnego, korekta nie jest możliwa. Od pojazdu osobowego 50% VAT było odliczane od rat leasingowych. Własność pojazdu przechodzi na firmę dopiero w dacie odkupu, a jeśli wartość wykupu jest niewielka (np. 1%) to VAT do odliczenie będzie niewielkie i nie zmniejszy bieżącego zobowiązania. Rozwiązaniem może być ustalenie wartości odkupu na poziomie wartości rynkowej używanego pojazdu – wtedy jego odkup, a następnie sprzedaż będzie możliwie neutralna podatkowo.

Wszelkie powyższe kwestie powinny być przeanalizowane przez specjalistę ds. podatkowych – trzeba mieć pewność zastosowania prawidłowej metody rozliczania w konkretnym przypadku. Outsourcing usług księgowych przenosi odpowiedzialność z tytułu prawidłowości rozliczania VAT z firmy na biuro rachunkowe. Takie rozwiązanie gwarantuje dopełnienie wszelkich formalności zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez ryzyka ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne błędy (firma jest chroniona dodatkowo OC biura rachunkowego).